Palvelumme

My post thumbnail

Olemme placemaking-projekteihin, kaupunkimuotoiluun ja julkisen tilan taiteeseen erikoistunut luova toimisto. Yhteisö- ja paikkalähtöisten projektien tavoitteena on tuoda elämää ja kohtaamisia julkisiin tiloihin; lisätä osallisuutta ja kokemuksellisuutta sekä edistää monimuotoisempaa kaupunkia.

Asiakkaitamme ovat kaupungit ja kunnat, kulttuuritalot ja -laitokset, arkkitehtitoimistot ja muut kaupunkien ja julkisten tilojen kehittämiseen liittyvät tahot.

Palveluihimme kuuluvat:

  • Kaupunkimuotoilu
  • Placemaking ja kaupunkitilakokeilut
  • Kaupunkivihreän lisääminen
  • Osallisuusmuotoilu, yhteiskehittäminen ja fasilitointi
  • Julkisen tilan taide ja väliaikaiskäyttö
  • Konseptisuunnittelu
  • Työpajat, esitykset ja koulutukset
  • Tyhjien tai vajaakäyttöisten tilojen elävöittäminen
  • Palvelumuotoilu

Laajan verkostomme kautta voimme myös laajentaa hankkeita arkkitehtuuriin, maisema-arkkitehtuuriin, kaupunkisuunnitteluun, graafiseen suunnitteluun ja paikkabrändäykseen.

Lue lisää työpajoista ja esityksistä.