SUOMEKSI

Olemme placemaking-toteutuksiin, kaupunkimuotoiluun ja julkisen tilan taiteeseen erikoistunut luova toimisto. Yhteisö- ja paikkalähtöisten projektien tavoitteena on tuoda elämää ja kohtaamisia julkisiin tiloihin; lisätä osallisuutta ja kokemuksellisuutta sekä monimuotoista kaupunkia.

Lue lisää miten teemme Yhdessä parempaa kaupunkia.


Työskentelemme yhdessä kuntien, kaupunkien, suunnittelijoiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa kehittäen kestävämpiä kaupunkeja. Vahva osallisuusmuotoilun ja fasilitoinnin osaamisemme tukee toteutuksia ja nopeat ja kevyet toteutukset tukevat pidempiä kaupunkisuunnittelun prosesseja.

Kaupunkimuotoilu ja placemaking:
– Placemaking-toteutukset, strategiat ja konsultointi
– Osallisuusmuotoilu ja fasilitointi
– Erilaisten kokeilujen suunnittelu ja toteutus, esim. kävelykatukokeilut
– Yhteiskehittämisen työpajat ja design sprintit

Julkisen tilan taiteen työt:
– Installaatiot, interventiot ja paikkasidonnaiset teokset
– Yhteisötaiteelliset prosessit ja teokset
– Taideohjelmien laatiminen

Lisäksi toimimme mm. kulttuuriympäristöjen ja -tilojen kehittämisprojekteissa ja monialaisissa tiimeissä arkkitehtien ja maisema-arkkitehtien kanssa.