GREEN DAYCARE YARDS / Päiväkotien vihreät pihat

(Suomeksi alempana)

Greener daycare yards -project activated eight daycare yards in Lahti by designing and adding green urban gardening elements and implementing activities to develop the yards into more diverse, lush and inviting for children and the staff alike. The project works as a project model we now offer to other cities and municipalities.

The projects is based on placemaking-methods: light, quick, cheap approach to vision and implement sustainable change. The project is based on co-creation and participation: the users are in the centre of the project and by testing different tools together, we outline the most approachable and easy-to-use methods for the daycare surroundings.

We are also piloting our new Parkly-modules in few daycare yards to test a modular, easily scalable system as an alternative to bigger investments and renovations.

Päiväkotien pihoilla vihertää kesällä — ämpäriperunat ja kesäkurpitsan taimet innostavat hyötyviljelyyn

Päiväkotien vihreät pihat -projektissa muutetaan päiväkotien pihoja vehreämmiksi, viihtyisämmiksi ja toiminnallisemmiksi kaupunkimuotoilun ja osallistamisen keinoin. Projekti oli osa Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden ohjelmaa ja siihen osallistui kahdeksan päiväkotia. Projektista syntyi monistettava malli, jota tarjoamme nyt eri kuntiin ja kaupunkeihin.

Viherympäristöillä ja maaperän mikrobeilla on tutkitusti positiivinen vaikutus lasten immuunipuolustukseen. Projektin visiossa viheralueilla on kasvava merkitys tiivistyvissä kaupungeissa, luonnon monimuotoisuuden tukeminen kytkeytyy arkiympäristöön ja kiertotalous ratkoo resurssien kestävää käyttöä. Lasten arkiympäristöön ja sen ekologiseen kehittämiseen panostaminen luo pohjaa kestävälle tulevaisuudelle.

Projektissa tutkitaan päiväkotien pihojen tarpeita sekä tuotetaan erilaisia toimintoja kuten hyötyviljely, pölyttäjäpuutarhat ja ympäristökasvatuksellinen luova leikki. Toteutus on suunniteltu päiväkotien toiveiden ja tarpeiden mukaan: projektin alkukyselyssä ongelmalliseksi koettiin etenkin kasvillisuuden ja pehmeiden pintojen puuttuminen. Päiväkodit ovat eniten kiinnostuneita hyötyviljelystä, mutta sen aloittaminen on koettu hankalaksi. Projektin kokonaisuutta tukevat lapsille suunnatut viljelytyöpajat, joissa hyödynnetään moniaistisuutta ja ilmiöoppimista.

Lasten oli mahdollista kokeilla kesän aikana esimerkiksi ämpäriperunoiden viljelyä tai auringonkukan taimien kasvattamista. Pihoille tuotiin myös joko Parkly-moduuleja tai kasvisäkkejä, joissa viljellään syötäviä kasveja.

Projektissa oli mukana myös vihersuunnittelija Inka Andelin Puutarhasuunnittelu Niitty Oy:stä. Työpajojen vetämisessä avustivat Lahden kaupungin ympäristökasvattajat Jenni Jelkänen ja Emma Marjamäki. Biolan Oy tuki projektia lahjoittamalla kasvualustan kaikkiin päiväkoteihin.

Photos/Kuvat: RaivioBumann / Sami Perttilä, Päivi Raivio