GREEN DAYCARE YARDS / Päiväkotien vihreät pihat

(Suomeksi alempana)

Greener daycare yards -project is activating eight daycare yards in Lahti by designing and adding green urban gardening elements and implementing activities to develop the yards into more diverse, lush and inviting for children and the staff alike.

The projects is based on placemaking-methods: light, quick, cheap approach to vision and implement sustainable change. The project is based on co-creation and participation: the users are in the centre of the project and by testing different tools together, we outline the most approachable and easy-to-use methods for the daycare surroundings.

We are also piloting our new Parkly-modules in few daycare yards to test a modular, easily scalable system as an alternative to bigger investments and renovations.

Päiväkotien pihoilla vihertää kesällä — ämpäriperunat ja kesäkurpitsan taimet innostavat hyötyviljelyyn

Päiväkotien vihreät pihat -projektissa muutetaan päiväkotien pihoja vehreämmiksi, viihtyisämmiksi ja toiminnallisemmiksi kaupunkimuotoilun ja osallistamisen keinoin. Projekti on osa Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden ohjelmaa ja siihen osallistuu kahdeksan päiväkotia. 

Viherympäristöillä ja maaperän mikrobeilla on tutkitusti positiivinen vaikutus lasten immuunipuolustukseen. Projektin visiossa viheralueilla on kasvava merkitys tiivistyvissä kaupungeissa, luonnon monimuotoisuuden tukeminen kytkeytyy arkiympäristöön ja kiertotalous ratkoo resurssien kestävää käyttöä. Lasten arkiympäristöön ja sen ekologiseen kehittämiseen panostaminen luo pohjaa kestävälle tulevaisuudelle.

Projektissa tutkitaan päiväkotien pihojen tarpeita sekä tuotetaan erilaisia toimintoja kuten hyötyviljely, pölyttäjäpuutarhat ja ympäristökasvatuksellinen luova leikki. Toteutus on suunniteltu päiväkotien toiveiden ja tarpeiden mukaan: alkukyselyssä ongelmalliseksi koettiin etenkin kasvillisuuden ja pehmeiden pintojen puuttuminen. Päiväkodit ovat eniten kiinnostuneita hyötyviljelystä, joten sitä kokeillaan kaikissa pihoissa. Projektin kokonaisuutta tukevat lapsille suunnatut viljelytyöpajat, joissa hyödynnetään moniaistisuutta ja ilmiöoppimista.

Lasten on mahdollista kokeilla kesän aikana esimerkiksi ämpäriperunoiden viljelyä tai auringonkukan taimien kasvattamista. Pihoille tuodaan myös joko Parkly-moduuleja tai kasvisäkkejä, joissa viljellään syötäviä kasveja.

Kasvualustan päiväkotien pihoihin tarjoaa Biolan Oy – syövät kasvit istutetaan Biolanin sammalmultaan, jonka raaka-aineista peräti 70% on kierrätettyjä. Uutuusmulta on helppokäyttöinen, sillä se myös pidättää vettä ja luovuttaa sitä kasveille mullan kuivuessa. Sammalmulta on siis helpompi kastella kuin tavallinen puutarhamulta.

Projektissa on mukana myös vihersuunnittelija Inka Andelin Puutarhasuunnittelu Niitty Oy:stä. Työpajojen vetämisessä avustavat Lahden kaupungin ympäristökasvattajat Jenni Jelkänen ja Emma Marjamäki. 

Photos/Kuvat: RaivioBumann / Sami Perttilä, Päivi Raivio